Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności spółki cywilnej APRESS S.C. A.Kasperczuk, Z.Kasperczuk, ul. Fabryczna 57/169, 15-482 Białystok, NIP 542-311-18-73

             z siedzibą przy ul. Bitwy Białostockiej 9 lok. 110, 15-102 Białystok są wspólnicy:

 • Agnieszka Kasperczuk
 • Zbigniew Kasperczuk

Administrator nie jest zobowiązany do ustalenia Inspektora Ochrony Danych.

 1. Dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną danych:
 1. Jakie Twoje dane są przez nas gromadzone?
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres siedziby firmy, adres dostawy, adres korespondencyjny
 • adres poczty elektronicznej
 • telefony kontaktowe
 • numer NIP
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • w celu przyjęcia zlecenia/zawarcia umowy, której jesteście Państwo stroną na podstawie zainteresowania naszą ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • w celu wykonania zlecenia/zawartej przez Państwa z nami umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
 • rozpatrywanie skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • archiwizowanie dokumentacji gdzie jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 • udostępnienie danych osobowych podwykonawcom Apress S.C. w celu realizacji zawartej umowy z obowiązkiem zawarcia „Umowy powierzenia danych osobowych”. Przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią
 • prowadzenie działań marketingowych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej,
 • prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez APRESS S.C. jedynie na podstawie posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych),
 • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
 1. Odbiorcy danych:

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • dane mogą być udostępniane naszym partnerom i podwykonawcom w celu realizacji prowadzonej przez nas działalności, realizacji umów i zleceń,
 • biuro rachunkowe,
 • firmie hostingowej w celu przechowywania danych na serwerze skrzynki pocztowej
 • likwidatorzy szkód, firmy ubezpieczeniowe
 • firmy Kurierskie i Poczta Polska realizujące dostawy towarów,
 • podmiotom współpracującym z Apress S.C. przy potencjalnych procesach odzyskiwania należności,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

5. Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy:

 1. Dokumenty rozliczeniowe: księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 2. Dane dla celów marketingowych: w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

6. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 • prawo do uzyskania informacji ze strony administratora danych czy przetwarza on Pani/Pana dane
  osobowe oraz prawo dostępu do tych danych zgodnie z art.15 RODO,
 • prawo sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach związanych z art. 18 RODO
 • prawo do przenoszenia dostarczanych danych do innego administratora zgodnie z art. 20 RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO
 • prawo do zgłoszenia skargi do organu ochrony danych, szczegółowe informacje dostępne są na
  stronie https://www.giodo.gov.pl/

Chcielibyśmy podkreślić, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony Państwa danych osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
7. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
9. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
10. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
11. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
12. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
13. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
14. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
15. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
17. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Wystaczy przesłać zapytanie na adres: apress@apress.pl
Skontaktujemy się z Państwem w celu przedstawienia oferty i omówienia detali projektu.